automatsko doziranje

Linija za automatsko doziranje pralina i punjene čokolade (one shot)

ELEMENTI LINIJE

  • Šaržer za kalupe
  • Grejač za kalupe
  • Usipni tank (čokoladna masa+3 fila)
  • Dozer za punjenje
  • Dozer za rižu
  • Vibro sto
  • Traka za iznošenje kalupa
  • Sistem za kontinuirano grejanje linije
  • Automatika za vođenje procesa

MOGUĆNOSTI LINIJE