Politika kvaliteta

Politika kvaliteta


  IZJAVA O POLITICI KVALITETA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

I ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU


NIP INOX će svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasnivati na kvalitetu proizvoda i usluga, zaštiti životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu ispunjavanjem zahteva međunarodnih standarda.

Principi ove politike su: