zele masa

Normalne i profilisane katarke za izlivanje ratluka i žele mase

Normalne i profilisane katarke za izlivanje ratluka i žele mase - U PRIPREMI

Gitara za sečenje želea

Gitara za sečenje želea - U PRIPREMI

Bubanj za kontinualno oblaganje želea šećerom

ELEMENTI SISTEMA

  • Usipni koš za kontinualno doziranje želea
  • Predbubanj
  • Sistem za vlaženje želea
  • Bubanj
  • Tunel za sušenje