Politika kvaliteta

IZJAVA O POLITICI KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU
 
NIP INOX će svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasnivati na kvalitetu proizvoda i usluga, zaštiti životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu ispunjavanjem zahteva međunarodnih standarda.
 
 Principi ove politike su:
 
*  Potpuna primena zakonskih propisa, uredbi i normativa iz poslovne delatnosti NIP INOX i zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.
 
*  Planiranje svih aktivnosti sa ciljem da kvalitet i zaštita budu osnova našeg prepoznatljivog stila rada.
 
*  Stalno unapređenje organizacione efikasnosti zasnovano na odgovornosti svih funkcija i svakog zaposlenog u njima, za poslove koje obavljaju, bez mogućnosti prenošenja te odgovornosti na drugog.
 
*  Kvalitet proizvoda i usluga koji u potpunosti ispunjava zahteve korisnika, i stalna težnja za poboljšanjem
 
*  Zaštita zdravlja i bezbednosti na radu kroz primenu svih mera i sredstava neposredne zaštite zaposlenih i prisutnih u našem radnom ambijentu.
 
*  Puna podrška i pun doprinos saradnji sa okruženjem i lokalnom samoupravom u cilju unapređenja zaštite životne sredine.
 
*  Stalna obuka i usavršavanje svih zaposlenih u cilju dostizanja nove kulture kvaliteta i svesti o značaju očuvanja životne sredine i zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.
 
*  Unapređenje kvaliteta isporučioca uspostavljanjem partnerskih odnosa sa njima.
 
*  Stalno poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja smanjenjem troškova rada uz povećanje kvaliteta i zaštite.
 
Navedene ciljeve NIP INOX će ostvariti doslednom primenom i održavanjem integrisanog sistema obezbeđenja kvaliteta i zaštite u skladu sa međunarodnim standardima: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OH&S 18001:2007.
 
Donja Mutnica, juli, 2012.godine