Politika kvaliteta


  IZJAVA O POLITICI KVALITETA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

I ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU


NIP INOX će svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasnivati na kvalitetu proizvoda i usluga, zaštiti životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu ispunjavanjem zahteva međunarodnih standarda.

Principi ove politike su:

 *  Potpuna primena zakonskih propisa, uredbi i normativa iz poslovne delatnosti NIP INOX i zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.

 *  Planiranje svih aktivnosti sa ciljem da kvalitet i zaštita budu osnova našeg prepoznatljivog stila rada.

 *  Stalno unapređenje organizacione efikasnosti zasnovano na odgovornosti svih funkcija i svakog zaposlenog u njima, za poslove koje obavljaju, bez mogućnosti prenošenja te odgovornosti na drugog.

 *  Kvalitet proizvoda i usluga koji u potpunosti ispunjava zahteve korisnika, i stalna težnja za poboljšanjem

 *  Zaštita zdravlja i bezbednosti na radu kroz primenu svih mera i sredstava neposredne zaštite zaposlenih i prisutnih u našem radnom ambijentu.

 *  Puna podrška i pun doprinos saradnji sa okruženjem i lokalnom samoupravom u cilju unapređenja zaštite životne sredine.

 *  Stalna obuka i usavršavanje svih zaposlenih u cilju dostizanja nove kulture kvaliteta i svesti o značaju očuvanja životne sredine i zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.

 *  Unapređenje kvaliteta isporučioca uspostavljanjem partnerskih odnosa sa njima.

 *  Stalno poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja smanjenjem troškova rada uz povećanje kvaliteta i zaštite.

Navedene ciljeve NIP INOX će ostvariti doslednom primenom i održavanjem integrisanog sistema obezbeđenja kvaliteta i zaštite u skladu sa međunarodnim standardima: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OH&S 18001:2007.

Donja Mutnica, juli 2012.