O nama

Nipinox Paraćin

Kao mala kompanija za proizvodnju komponenti i delova od nerđajućeg čelika formirana je 1990. godine. Samostalna zanatsko-trgovinska radnja „Nip“. Prvih godina svoga rada firma se bavila proizvodnjom bojlera za domaćinstvo, hidroforskih posuda i sitnih elemenata od nerđajućeg čelika. Tokom devedesetih polako se menja proizvodni program i „Nip“ ulazi u proizvodnju procesne opreme. Posle par godina delatnost se profiliše ka proizvodnji opreme za prehrambenu, hemijsku i farmaceutsku industriju.

Iz novih zahteva tržišta „Nip“ još jednom sužava svoju proizvodnu delatnost i to na opremu i mašine za konditorsku i farmaceutsku industriju. Od kraja devedesetih do danas procesna oprema za konditorsku industriju je osnova proizvodnje „Nip“-a i u ovom pravcu su išla usavršavanja i širenje palete proizvoda. Paralelno sa tim išlo je i sticanje novih iskustava i znanja kao i proširenje proizvodnih kapaciteta.

Novo poglavlje u razvoju firme predstavlja osnivanje nove firme „NIP INOX“ doo na početku 2012. godine. Proširenje proizvodnih pogona, nove mašine i veći broj radnika je izvod iz projekta za proširenje za 2012. a osnivanje „NIP INOX“ je prvi korak ka tom cilju. Nova firma treba da nasledi staru i nastavi da prati taj u spešno trasiran put ka novim poduhvatima. Osvajanje novih i usavršavanje postojećih proizvoda, u okviru izabranih segmenata tržišta, predstavlja veliki izazov i novo iskušenje za Menadžment firme.

Koristimo sve naše resurse i iskustvo da neprekidno usavršavamo naše proizvode, da projektujemo nove mašine i razvijamo nove tehnologije u cilju zadovoljavanja potreba i zahteva naših kupaca.